هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاریخچه ساخت چاقوی زنجان

در بین جهانیان ایرانیان از دیرباز جنگاوران بی باک و بی همتا شناخته شده اند این جنگجویان چیره دست ناگزیر باید از ابزارهای چنگی برخوردار می بودند این ابزار در…